Leidse studenten actief voor Exodus

Leidse studenten en vrijwilligers collecteerden dit weekend voor Exodus Leiden haalden een prachtig bedrag op in Leidse binnenstad. De jaarlijkse collecte voor Exodus Leiden door studenten, vrijwilligers en bewoners in de Leidse binnenstad was weer een grote happening en met elkaar is er ongelofelijk veel gebuffeld…….en geld opgehaald voor het goede doel.

Het (voorlopig) resultaat van de collecte is € 1.019, 30 en dat is te danken aan het enthousiaste doorzetten van de Waterspel- begeleiders (bij de standplaats Coeliekerk) en de collectanten in het centrum.

foto: het Exodus Waterspel

De tien collectanten waren van 11.30 -14.30 uur op pad. Een rekensom leert dan dat er gemiddeld per bus  € 100,- is opgehaald en dat is ongekend  en ook ongeëvenaard hoog!

Naast de (belangrijke) financiële kant van de zaak zijn we ook in staat geweest om in centrum Leiden weer aandacht te vragen voor ons werk voor Exodus. En dat is gelukt!

foto: Leidse studenten, vrijwilligers en bewoners collecteren voor Exodus

Op de traditionele foto, die na afloop van de collecte werd gemaakt, staan, naast onze bewoners, de studenten van Panoplia. De drie Exodus vrijwilligers ontbreken (helaas)…. maar zij moesten direct al weer door naar hun volgende vrijwilligersklus…….!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DOEL-trainingen nu ook buiten Den Haag

Doel fotoEerder publiceerden we het interview met Waldy over o.a. zijn ervaringen met de Aardetraining. Deze training maakt, net als de teamtraining met de outdoordriedaagse, deel uit van de ‘Doel-trainingen’ die Exodus heeft ontwikkeld om (ex-)gedetineerden sneller vooruit te helpen in hun resocialisatieproces, met name op het gebied van relaties, zingeving, gedrag en houding.

DOEL staat voor ‘Door Outdoor Ervaren Leren’ en maakt gebruik van een combinatie van contextueel werken en het creëren van concrete leerervaringen waarmee mensen versneld inzicht krijgen in eigen doelen, gedragspatronen, valkuilen en mogelijkheden. Keer op keer blijkt deze aanpak waardevol voor onze bewoners en hun begeleiders.

Aanvankelijk waren de DOEL-trainingen alleen beschikbaar voor Haagse Exodusbewoners. Maar inmiddels is het DOEL-aanbod, mede dankzij hun ervaringen en feedback, geschikt gemaakt om breder ingezet te worden. Momenteel zijn er dan ook DOEL-trainingen aan het starten in Exodus Utrecht, Rotterdam en Alkmaar.

Maar ook voor ambulante nazorgtrajecten blijken de trainingen waardevol en we zijn daarom in overleg met gemeenten, ggz-instellingen en reclasseringsorganisaties om te kijken hoe we de DOEL-trainingen voor hun cliënten kunnen inzetten. Daarnaast willen we ook in de gevangenis aan de slag met DOEL, om mensen al in een vroeg stadium te helpen bij het helder krijgen van hun doelen na detentie.

Meer weten over de DOEL-trainingen? Kijk op www.exodusdenhaag.nl/doel of mail naar info@exodusdoel.nl.

DOEL-trainingen worden mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen: Fonds1818, Haags Groene Kruis Fonds, KNR/PIN, Oranjefonds, SIOC, SKAN Fonds, Stichting Rotterdam en het VSB Fonds.

Posted in Door Outdoor Ervarend Leren, Nieuws, Projecten | Leave a comment

Vrijwilligers in de gevangenis bij Exodus Zuid-Holland West

In het landelijke vrijwilligersnetwerk van Exodus Nederland zijn rond de 1.800 vrijwilligers in meerdere werkzaamheden actief. In de gevangenis, in de nazorg en in de Exodushuizen zelf. Velen tonen zo hun betrokkenheid met onze doelgroep, die in bijna alle gevallen nog wel een extra duwtje in de rug kan gebruiken.

Zo ook bij de locaties Den Haag en Leiden. In beide steden zijn zo’n 15 vrijwilligers actief. Vanuit alle hoeken van de samenleving melden enthousiaste vrijwilligers zich bij ons aan. Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij huiselijke activiteiten, of als maatje gekoppeld aan een bewoner die daar behoefte aan heeft.

EXODUS(CirkelDoorbreken)Begin 2014 is Exodus Den Haag van start gegaan met het project “Hand in Hand”. Een project waarin vrijwilligers meer actief betrokken worden in het re-integratietraject van de bewoners. Zo werken persoonlijk begeleider, bewoner én vrijwilliger samen om de doelen die de bewoner zich heeft gesteld, te realiseren. De eerste signalen zijn positief. De bewoners ervaren de aanwezigheid van de vrijwilligers als een luxe.

De vrijwilligers van Exodus gaan in de nabije toekomst een nog grotere rol spelen, al te beginnen in de gevangenis. Zo bestaan er in de gevangenissen van Zoetermeer en Alphen aan de Rijn zogenaamde re-integratiecentra (RIC’s) waar vrijwilligers gedetineerden helpen zoeken naar oplossingen op alle leefgebieden voor “als ze weer buiten komen”. Deze gevangenis-zorg geeft de gedetineerde na detentie meer (zelf)vertrouwen om de zaken in de maatschappij weer snel op te pakken.

Wie overweegt om vrijwilligerswerk te gaan doen voor Exodus, wordt van harte uitgenodigd om de website www.exodus.nl te raadplegen. Daar kan je lezen over de vele soorten vrijwilligersactiviteiten. Vrijwilligerswerk is immers niet vrijblijvend en moet – zeker in ons geval – goed bij je passen.

De vrijwilligerscoördinatoren zijn Babet de Haas in Den Haag (e-mail: B.deHaas@exodus.nl) en Fred van Oostenrijk (F.vanOostenrijk@exodus.nl) in Leiden. Wie meer wil weten over het vrijwilligerswerk in de huizen of daarbuiten, kan naar één van hen een e-mail sturen, zodat zij contact met je kunnen opnemen.

Posted in Nieuws, Vrijwilligers | Leave a comment

“Met samen puinscheppen kom je verder”

Sinds anderhalf jaar biedt Exodus Zuid-Holland West naast het residentiële begeleidingsprogramma in de beide Exodushuizen, ook ambulante begeleiding aan mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun terugkeer in de samenleving na een detentieperiode. Het ambulante begeleidersteam bestaat inmiddels uit 5 personen: Mayon, Margot, Gillian, Chantal en Lisette. Samen werken ze er hard aan om op een goede manier in de groeiende vraag naar ambulante begeleiding in de regio Leiden en Den Haag te voorzien.

IMG_20140715_151405 “Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bezoeken we al in de gevangenis alle vrijkomende gedetineerden die onder verantwoordelijkheid vallen van die gemeenten,” vertelt Chantal. “Samen met hen en hun ‘casemanager’ in de penitentiaire instelling (PI) kijken we al voordat ze vrijkomen of ze ondersteuning kunnen gebruiken. Zo mogelijk regelen we tijdens hun detentie al praktische zaken zodat dat al in orde is op het moment dat ze vrijkomen.”

Andere cliënten worden na vrijlating, door bijvoorbeeld het veiligheidshuis van Gouda of Leiden, bij het ambulante team van Exodus aangemeld. “Opdrachtgevers en cliënten zijn blij met onze out-of-the-box manier van denken en werken, we boeken successen met de mensen die we begeleiden en we krijgen het dan ook steeds drukker,” aldus een enthousiaste Mayon.

“We staan letterlijk bij ze op de stoep, zijn 7 dagen per week beschikbaar en laten ons niet zomaar wegsturen wanneer iemand in eerste instantie afhoudend reageert,” licht Mayon toe. Niet zelden hebben de ambulante begeleiders te maken met zogenaamde ‘zorgmijders’ die geen vertrouwen of zin in hulpverlening hebben. “Maar juist dan is het belangrijk om iemand bij de hand te nemen en heel pragmatisch aan de slag te gaan!“ benadrukt Gill.

Is iemand niet goed in afspraken nakomen? Dan haalt de ambulante begeleider ze op, gaat bijvoorbeeld samen met de cliënt naar schuldhulpverlening of de sociale dienst, creëert samen met hen het allereerste overzicht in de puinhopen. “We geven ze niet alleen een schep, maar we scheppen ook mee,” vertelt Mayon. “En juist als je zo samen aan het puinscheppen bent, kun je verder komen, ook op de andere belangrijke leefgebieden zoals zingeving en sociale relaties. Wie ben je, hoe wil je zijn en hoe kom je daar? We betrekken zoveel mogelijk het hele systeem: familie, vrienden, kennissen. Zodra mensen merken dat je er echt voor ze bent, krijg je ook de ruimte en het vertrouwen om dieper te gaan.”

Posted in Ambulant, Nieuws | 1 Comment

“Ik ben weer mijn oude ik, maar dan beter”

WaldyWaldy woont sinds een maand in het Haagse doorstroomhuis van Exodus. (Twee weken woonde hij nog samen met Janik die inmiddels ook weer verhuisd is naar een zelfstandige woning.) Eind november vorig jaar kwam hij bij Exodus wonen met een stappenplan voor 16 maanden. Al na een half jaar heeft hij al zijn gestelde doelen bereikt.

“Toen ik pas bij Exodus kwam, was ik heel terughoudend. Veel begeleiders zijn vrouwen, in de bajes zie je er heel weinig en ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Het duurde een tijd voor ik echt open stond voor alles. Maar toen is het heel snel gegaan. Als je mee wil werken, gaan er hier veel deuren voor je open. Mijn belangrijkste doelen waren mezelf terugvinden – ik was helemaal de weg kwijt, en de financiële puinhoop op orde krijgen.”

Waldy had gesprekken met verschillende psychologen en psychiaters, maar dat voelde nooit goed en hij werd er niet door geholpen. Zijn begeleidster, Gill, stelde voor om met Nelleke te gaan praten, die bij Exodus de DOEL-trainingen ontwikkelt en geeft. Dat klikte meteen.

“We gingen vaak uren samen wandelen. Het waren heel intensieve gesprekken, Nelleke stelde de juiste vragen op het juiste moment. Dat heeft heel veel naar boven gehaald bij mij wat ik zelf niet wist. Ik heb veel gehuild, en ik heb mezelf teruggevonden. Mijn oude ik, maar dan beter.”

Tijdens deze training gingen ze samen op zoek naar een verband tussen hoe hij nu in het leven staat en wat hij vroeger heeft meegemaakt.

“Je gaat terugkijken naar je jeugd, hoe je dingen hebt ervaren. Toen ik dat met Nelleke ging bespreken, bleek dat heel mijn leven een puinhoop was. Vroeger nam ik dat als vanzelfsprekend, maar ik heb een heel slechte jeugd gehad. Dat zat allemaal diep. Er kwamen heel veel emoties bij kijken.”

“De Aardetraining was voor mij een hele zware training, maar ik ben er echt beter van geworden. Ik raad anderen aan om dit te doen, maar je moet open staan, voor alles. Anders heeft het geen zin. Je moet het niet doen omdat de begeleider of de reclassering of de psychiater dat zegt, maar omdat je het zelf wil. Als je er echt voor kiest, bereik je heel veel. Vechten tegen het systeem, dat win je nooit. Je kan beter meewerken. Ik heb alles naar buiten gegooid, dat heeft mij verlost. Dingen die ik vroeger niet kon begrijpen, kan ik nu wel begrijpen.”

Dat advies geldt niet alleen voor de specifieke trainingen, maar ook voor het hele verblijf bij Exodus. Waldy heeft het al vaker tegen andere bewoners gezegd: “Een begeleider kan je heel veel helpen, maar als je niet open staat voor je problemen, dan kunnen ze niks voor je doen.”

“Ik ben Exodus echt heel dankbaar. Ik kom nu sinds begin juni op vrijdag klussen in het huis. Ze hadden geen huismeester meer, en zo help ik toch een beetje terug op een andere manier.
Voorlopig werk ik ook nog bij de Kringloop. Ik ga binnenkort een andere baan zoeken bij een autospuiterij. Dat is mijn volgende doel. En nog een doel is over vier maanden uit het doorstroomhuis, naar mijn eigen huisje.”

Posted in Door Outdoor Ervarend Leren, Projecten | Leave a comment

Waardevol kleinigheidje uit het Perspectieffonds

Dankzij Stichting Laetare en het Bisdom Rotterdam kunnen nazorgverleners, aangesloten bij de Exodushuizen Rotterdam, Den Haag en Leiden, sinds een jaar hun ambulante nazorgcliënten een onverwacht genoegen doen door – eenmalig – financiële uitkomst te bieden in situaties waarin de cliënt dat echt even nodig heeft. Bijvoorbeeld in gevallen waarin alle gemeentelijke (subsidie)loketten tevergeefs zijn aangesproken. Mayon Grooten van het ambulante nazorgteam zegt: “Het gaat hierbij om kleine bedragen die direct ten goede komen aan de gezondheid of het welzijn van de cliënt of zijn naaste omgeving. Dat wordt door ons van geval tot geval bekeken. Het is een feest te zien hoe gelukkig men van zo’n aardigheidje wordt. Daarbij moet je dan denken aan een aanvullende bijdrage voor een bril. een traktatie bij een jarig kind of een noodzakelijke aanvulling bij de nieuw betrokken woning.”

Posted in Nieuws | Leave a comment