DOEL Teamtraining (samenwerken en doelen stellen)

SAMENWERKEN EN DOELEN STELLEN

 

september 2013 307.JPG In deze Ervarend Leren-training werken de deelnemers aan zelf-ingebrachte gedragsdoelen. Deze doelen komen voort uit hun levensverhaal, dat aan de orde komt in een individuele Op Pad, de start van de training. Hierin wordt ook een verband gelegd met het delictgedrag. Na de individuele start volgen vier teamtrainingen waarin de deelnemers praktisch worden voorbereid op de driedaagse, elkaar beter leren kennen, hun doelen delen en een praktisch model wordt aangeleerd om gedrag te abstraheren en te herkennen als samenwerkend, ontlopend of overlevend gedrag.
Het team deelnemers zal tijdens de driedaagse alleen door samenwerken kunnen slagen om te kunnen eten, slapen en de weg te vinden. Tijdens de reflecties wordt ieders gedrag besproken, deelnemers geven elkaar feedback en er wordt ingezoomd op hoe deelnemers kunnen schakelen richting samenwerken. Er worden lijnen getrokken naar het dagelijks leven (heden) en de toekomst. Na de driedaagse is er weer een teambijeenkomst waarin de certificaatsuitreiking (met genodigden) wordt voorbereid, en met wat afstand terug gekeken wordt op de driedaagse.

Leerdoelen van de training

Na het volgen van de training heeft de deelnemer:

 • ervaren wat de gevolgen zijn van overlevend, ontlopen en samenwerkend gedrag
 • de vertaalslag gemaakt naar samenwerken in het dagelijks leven en de bereidheid om hiermee te oefenen in de weken na de training
 • ervaring opgedaan met het geven en ontvangen van feedback
 • geoefend met ‘nieuw’ gedrag
 • zicht gekregen op de eigen kwaliteiten en hulpbronnen

Ook kan de deelnemer

 • concreet de eigen (samenwerkende) kwaliteiten benoemen en onder woorden brengen hoe het persoonlijke overleef- en ontloopgedrag er uit ziet. Daarnaast is het voor hem/haar helder wat hem/haar doet schakelen richting overleven of samenwerken
 • open praten over zijn familiegeschiedenis en actief meewerken aan het delen van deze inzichten met de eigen verwijzer (bijvoorbeeld behandelaar, begeleider, reclasseringswerker)
 • met afstand terugkijken op zijn/haar verleden
 • verbanden leggen tussen specifiek gedrag in het heden en gedrag in het verleden

De deelnemer krijgt na afloop:

 • Een ingelijst certificaat met daarop een beschrijving van zijn/haar specifieke overleef- ontloop- en samenwerkend gedrag.
 • Een persoonlijk DOEL-boek met daarin onder andere zijn/haar genogram, een overzicht van persoonlijke doelen en de benodigde tussenstappen, een overzicht van belangrijke leermomenten uit de training en betekenisvolle foto’s die tijdens de trianing genomen zijn.
 • de persoonlijke powerpoint-presentatie

Voor wie?

Deze training is gericht op mensen

 • die beter willen leren samen werken
 • die in staat zijn om op hun eigen gedrag te reflecteren (die beschikken over een zeker vermogen tot abstraheren en relativeren)
 • die open staan voor het volgen van de training
 • bij wie geen sprake is van acute agressie of van groepsongeschiktheid

Rol van de verwijzer
september 2013 415.JPGDe verwijzer (bijvoorbeeld behandelaar, begeleider of reclasseringswerker) heeft een belangrijke rol in het succes van de training. De verwijzer wordt daarom op diverse manieren bij de training betrokken:

Na de Op Pad-wandeling wordt de informatie in een driegesprek met de verwijzer doorgesproken en deze geeft input op de doelen die worden geformuleerd. De verwijzer ontvangt per teamtraining een verslagje, en kan, indien gewenst, op de hoogte blijven via een ‘live-foto-verslag’ van de driedaagse.

Na de driedaagse is er het certificaatsgesprek met de deelnemer, waarbij de verwijzer aanwezig is en meehelpt de koppeling naar het heden te maken. De verwijzer is aanwezig bij de uitreiking. Aan het einde van het trainingstraject is er een terugkoppeling aan de verwijzer door de trainer en de deelnemer waarbij er in een powerpoint-presentatie via het heden lijnen getrokken worden van het verleden naar de toekomst.

Praktische informatie:

De aanbevolen groepsgrootte voor deze training is 5-7 personen.
Van de deelnemers wordt een tijdsinvestering van tussen 15-17 dagdelen verwacht,

 • Op Pad en terugkoppeling: 2 dagdelen
 • teamtrainingen: 4 dagdelen
 • Driedaagse: 3 dagen aaneengesloten
 • Certificaats- en eindgesprekken: 1 dagdeel
 • Uitreiking en presentatie: 1 dagdeel

Van de verwijzers wordt een tijdsinvestering van 6,5 uur verwacht:

 • Drie overdrachtsgesprekken (a 1,5 uur)
 • Bijwonen van de presentatie en certificaatuitreiking (ca. 2 uur)

Trainingstijden en kosten voor de training zijn in overleg (alle trainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie).

Meer weten:

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw cliënten en organisatie. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Exodus DOEL
Frankenslag 164
2582HX, Den Haag
E: info@exodusdoel.nl 
T: 070 3514161

Leave a Reply