Restart: jong-volwassenen traject in Exodus

Het doel van het project Restart is om zoveel mogelijk jonge ex-gedetineerden te laten slagen in hun wens om het leven dat nog voor ze ligt een positieve invulling te geven en de criminaliteit voorgoed de rug toe te keren.

Restart richt zich dan ook speciaal op de begeleiding van jongvolwassen ex-gedetineerden. Het project bouwt voort op een eerder pilot-project dat in 2010 en 2011 werd uitgevoerd binnen Exodus Den Haag en Exodus Utrecht.

Aandacht, actie, feedback
Restart is gericht op een betere begeleiding van jonge ex-gedetineerden (18-25 jaar) bij hun terugkeer in de samenleving. In de praktijk merken we namelijk dat jongeren om een andere benadering vragen vanuit de begeleiding. Om hen succesvol het Exodustraject te laten doorlopen is behoefte aan (nog) meer aandacht, actie en feedback.

Succesvol
In het pilot project hebben we daarom een begin gemaakt met een speciale begeleidingsmethodiek voor jongeren. Dit bleek succesvol, meer jongeren slaagden erin hun doelen te halen. In Restart willen we daarom verder gaan met het toepassen, onderbouwen en delen van deze methodiek zodat meer Exodushuizen en andere nazorgorganisaties  dit kunnen inzetten bij hun begeleiding van jonge ex-gedetineerden.

Comments are closed.